Liekkitytöt on Loistolippukunta

Liekkitytöt hyväksyttiin 30. syyskuuta 2014 Loistolippukunnaksi. Lippukuntamme on ensimmäinen Hämeenlinnan tai lähialueen lippukunnista, joka tunnustuksen saavutti. Varsinainen tunnus lippukunnalle jaettiin Hämeen Partiopiiri ry:n syyskokouksessa 8. marraskuuta 2014.

Tunnustus tarkoittaa, että Hämeen Partiopiirin asettamat laatuarvioijat katsoivat, että lippukuntamme toiminta on laadukasta ja pohjautuu sovittuihin kasvatustavoitteisiin, partion arvopohjaan, partio-ohjelmaan ja partiomenetelmään. Lisäksi lippukunnallamme on halu ja keinot tehdä yhä parempaa partiota lippukunnan, ryhmän ja yksilön kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Lisätietoja Loisto-laatutyökalusta löydät osoitteesta hp.partio.fi/loistolippukunta.

Arvioinnissa ja palautekyselyn kautta saadun palautteen avulla pyrimme parantamaan toimintaamme entisestään. Kiinnitämme erityisesti huomiota viestintään sekä ryhmien johtajien tukeen ja käytäntöjen vaihtoon, jotta ryhmästä riippumatta lapset ja nuoret saisivat yhtä hyvän harrastuskokemuksen.